Çalışma Alanlarımız

Sağlık Bilişimi


• Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) projeleri için Entegre Bilgi Yönetim Sistemleri
• Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri
• Askeri Sağlık Komuta Sistemleri
• Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
• Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Entegrasyonu
• Elektronik Sağlık Kayıtları Yönetim Sistemleri
• Eczane Otomasyonu
• Mobil Sağlık Çözümleri

Sağlıkta Değer Üretimi• Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) projeleri için İş Modelleri Entegrasyonu
• HBYS ve Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları Bütünleştirme Platformu
• Birlikte Çalışabilirlik, Süreç, Veri ve Karar Senkronizasyonu Platformu
• Sağlık Hizmet Süreçleri Maliyet-Etkinlik Analizleri


Sağlık Ödeme Sistemleri


• Kamu Sağlık Ödeme Kuralları Modellenmesi
• Özel Sağlık Sigortaları Ödeme ve İdari Kuralları Modellenmesi
• Kural Motorları
• Ödeme ve Elektronik Provizyon Sistemleri
• Hizmet Provizyonu ve Çağrı Merkezi Hizmetleri


Sağlık Bilgi Bankaları


• İlaç Bilgi Bankaları
• Tıbbi Cihaz Bilgi Bankaları
• Ruhsatlandırma Süreçleri Otomasyonu
• Küresel Tekil Tanımlama ve Sınıflandırma Ontolojileri
• Hekim Bilgi Bankaları
• Hastalık ve Tedavi ProtokolleriSağlık Ekonomisi Araştırmaları


• İlaç ve Tıbbi Cihaz için Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (HTA) Etütleri
• Farmako-ekonomik Araştırmalar
• Sağlık Finansman Politikaları
• Gelir ve Gider Tahminleri Modellemesi
• Fiyatlandırma Modellemesi
• İlaç ve Tıbbi Cihaz Üretim Yatırımları Değerlendirmesi
• Sağlık Yatırım ve İşletim Planlaması

Sağlıkta Maliyet Yönetimi


• DRG (Tanı ilişkili gruplar) uygulaması ve Vaka Karması ödeme sistemleri
• Hizmet Başına Ödeme Modelleri
• Klinik/Medikal/ Ürün Yönetimi ile Maliyetlendime ve Optimizasyon
• Klinik Kodlama ve DRG/TİG Tanı İlişkili Gruplar Danışmanlığı
Klinik Bilgi Desteği• Hekim Order Girişi Destek Uygulamaları
• Elektronik Reçete Destek Uygulamaları
• Hastalık ve Tedavi Protokolleri
• Büyük Veri Analizleri

Stratejik Sağlık Yönetimi


• Sağlık Hizmet Sunucuları Stratejik Finansal Analizler
• Sağlık Hizmet Sunucuları Finansal, Yönetsel, Teknik ve Fiziki Değerleme-Değerlendirme AnalizleriAraştırma - Geliştirme• Sağlık bilişimi, teknolojileri ve yönetimi alanlarında bilimsel araştırmalar
• Sağlık bilişimi, teknolojileri ve yönetimi alanlarında yenilikçi çözümler ve faydalı modeller