Çözümler

Sunulan Hizmetler

Sağlık sisteminin her paydaşı için bilgi sistemi ve danışmanlık çözümlerimizle, sağlık sistemine birlikte çalışabilirlikten gelen katma değeri, etkinliği sunabilmekteyiz. Sağlık sisteminin tüm paydaşlarına hitap eden sektördeki tek firma olarak, ürün ve hizmet gamımız sağlık hizmet sunucuları, sağlık geri ödeme ve tedarik kurumları, ilaç ve tıbbi cihaz firmaları ile düzenleyici-denetleyici kamu otoritesi gereklerini kapsamaktadır.

HBYS platform çözümümüz Birinci basamaktan akademik sağlık hizmet sunucularına, sağlık hizmet zincirlerinden sağlık kentlerine kadar farklı özellikte kurumların gereklerine göre ölçeklenip yapılandırılabilmektedir. HBYS kurulumlarının sorunsuz ve kesintisiz işletilmesi için geliştirdiğimiz çözüm merkezi modeli ile yerinden ve uzaktan desteklenmektedir. Sağlık hizmet zincirleri ve sağlık kentleri seviyesinde öne çıkan teşhis ve tedavi sistemleri, tesis yönetimi, destek hizmetleri yönetimi ve kurumsal kaynak yönetimi sistemi entegrasyonu ihtiyacının yönetilmesi amacıyla operasyon modellemesi ve işletimi desteği vermekteyiz.

Çözüm ve hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için…

Özel sigorta ve sandık kurumlarına bağlı hak sahiplerinin, sağlık hizmet sunucularından aldıkları hizmetlere ilişkin geri ödemelere esas oluşturmak üzere; ilaç, tıbbi malzeme, sağlık hizmeti süreçlerini hastaneler, eczaneler ve diğer sağlık hizmet sunucuları ile entegre ederek geri ödemelerde uygulanacak tıbbi, mali, idari ve tamamlayıcı sağlık sigortası mevzuatı kuralların elektronik ortamda gerçek zamanlı işletildiği, sağlık geri ödeme kurumlarının geri ödeme politikaları tasarlayabildikleri, hizmet sunucuları ile geri ödeme kurumları arasında anlaşma ve poliçe yönetimden doğan hak, limit ve fiyatlandırma kararlarının oluşturulup uygulandığı platform çözümü ve desteği sunmaktayız. Sağlık hizmet sunucuları ve geri ödeme kurumları arasında tutarlı bir maliyet yönetim ilişkisi kurulabilmesi yolunda ulusal koşullara uyumlandırmaya elverişli ürünlerimizi kullanarak DRG-Tanı İlişkili Kümeler yaklaşımıyla projeler yürütüyoruz.

Çözüm ve hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için…

Sağlık hizmet ve tedarik zincirlerinin birlikte çalışabilirliğinin temel koşulu olan kişi, hekim, kurumlar için tekil tanımlayıcılar, ilaç, tıbbi cihaz ve hizmetler için ortak ontolojiler, standart veri yapıları ve referans sözlükleri geliştirerek sağlık sistemi paydaşlarının farklı iş akışlarında, kural tabanlı karar süreçlerinde ve birbirleriyle olan ara yüzlerinde kullanılmasını sağlıyoruz. Ulusal ölçekte elektronik sağlık kayıtları ve piyasa gözetim-denetim istatistikleri ile örtüştürerek firmalar ve kamu kurumları için sağlık teknolojisi değerlendirme çalışmaları, yatırım ve fiyatlandırma kararlarını destekleyen büyük veri analizleri ve fizibilite etütleri gerçekleştiriyoruz.

Çözüm ve hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için…

Ulusal ve kurumsal sağlık sistemlerinin kurulması, güçlendirilmesi ve dönüştürülmesi girişimleri için stratejik yönetim yapısı ile alt yapının modellenmesi, sürdürülebilir bir sağlık ekonomisi dengesi oluşumu için finansal tahminlerinin üretilmesi amacıyla firmamızca geliştirilen yönetişim çerçevesi ve kurumsal değerleme modeli ile danışmanlık ve bilgi sistemi gerekleri tanımlama projeleri gerçekleştiriyoruz.

Çözüm ve hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için…
TCHEALTH FİRMA PROFİLİ (TÜRKÇE)
TCHEALTH FİRMA PROFİLİ (İNGİLİZCE)