Hakkımızda

Türk sağlık sektöründe yirmi yıla uzanan geçmişiyle TCHEALTH Bilgi Teknolojileri, “Sağlıkta Dönüşüm” reformunun çekirdek bilgi sistemlerini geliştiren ve işleten, sağlık sektörünün tüm paydaşlarına yönelik bilgi sistemi çözümleri üreten öncü sağlık bilişimi firmasıdır.

Sağlık bilişimi ve yönetimi konusundaki temel yeteneklerimizi değişen ihtiyaçlara ve gelişmelere uyarlanarak sağlık alanında süren yolculuğumuz, iş alanlarımızı sağlık bilgi sistemleri, sağlık geri ödeme sistemleri, sağlık tedarik zinciri sistemleri ve sağlıkta e-devlet danışmanlığı boyutlarında genişlemiş ve derinleşmiştir. Bugün, sağlık finansmanı, kamu ve özel geri ödeme sistemleri ile sağlık tedarik zincirleri odağındaki çözümleri Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu İhale Kurumu gibi kurumlarca sağlık sisteminin yönetilmesi, düzenlenmesi, gözetim ve denetimi işlevlerinin alt-yapısını oluşturmaktadır Günümüzde PPP sağlık kentleri, askeri sağlık otomasyon ve komuta sistemleri, birinci basamak sağlık kuruluşları, eczaneler için YBS çözümlerinde, özel sağlık sigortaların elektronik provizyon ve ödeme sistemlerine, sağlık kayıt, gözetim ve tedarik sistemlerine ve uluslararası alanında bilinirliği ve uzmanlığı tercih gören danışmanlık kapasitemizle çalışmaktayız.

Çabamız, sahip olduğumuz mühendislik ve danışmanlık yetkinliğini ileri ve rekabetçi teknolojileri üreterek, yerel ve küresel piyasalarda konumumuzu kalıcı kılmak, sağlık bilişimi alanında değer yaratan ve ilerlemenin yönünü çizen çözümler ve hizmetler arz etmektir. Ülkümüz, insanlık için daha sağlıklı bir yaşama erişmesini uğruna bilgi sistemlerinin ortak aklına en yüksek katkıya sunabilmektedir.

Tchealth Firma Profili

Yeteneklerimiz

Sağlık Bilişimi

• Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) projeleri için Entegre Bilgi Yönetim Sistemleri
• Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri
• Askeri Sağlık Komuta Sistemleri
• Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
• Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Entegrasyonu
• Elektronik Sağlık Kayıtları Yönetim Sistemleri
• Eczane Otomasyonu
• Mobil Sağlık ÇözümleriSağlık Ödeme Sistemleri

• Ödeme ve Elektronik Provizyon Sistemleri
• Hizmet Provizyonu ve Çağrı Merkezi Hizmetleri
• Özel Sağlık Sigortaları Ödeme ve İdari Kuralları Modellenmesi
• Kamu Sağlık Ödeme Kuralları Modellenmesi
• Kural Motorları
• Yapay Zeka Destekli Karar alma
• Yapay Zeka Destekli Suistimal Denetimi
• İş Zekası ve Büyük Veri Analizleri

Sağlıkta Tedarik Zincirleri

• İlaç ve Tıbbi Cihaz Takip Sistemleri
• HBYS ve Tedarik Sistemleri Bütünleştirme Platformu
• Birlikte Çalışabilirlik, Süreç ve Veri Senkronizasyonu Platformu
• İlaç Bilgi Bankaları
• Tıbbi Cihaz Bilgi Bankaları
• Ruhsatlandırma Süreçleri Otomasyonu
• Küresel Tekil Tanımlama ve Sınıflandırma Ontolojileri
• Sağlık Yatırımları Değerlendirmesi
• Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (HTA) Etütleri

Klinik Karar Desteği

• Hastalık ve Tedavi Protokolleri Hekim Order Girişi Destek Uygulamaları
• Elektronik Reçete Destek Uygulamaları
• Hastalık ve Tedavi Protokolleri
• Tanı-Tedavide Yapay Zeka UygulamalarıSağlıkta Maliyet Yönetimi

• DRG (Tanı ilişkili gruplar) uygulaması ve Vaka Karması ödeme sistemleri
• Hizmet Başına Ödeme Modelleri
• Klinik/Medikal/ Ürün Yönetimi ile Maliyetlendime ve Optimizasyon
• Klinik Kodlama ve DRG/TİG Tanı İlişkili Gruplar Danışmanlığı
• Gelir ve Gider Tahminleri Modellemesi
• Fiyatlandırma Modellemesi

Sağlıkta İnovasyon

• Sağlık bilişimi alanlarında bilimsel araştırmalar
• Sağlık teknolojileri ve yönetimi alanlarında yenilikçi çözümler ve faydalı modeller
• Sağlıkta Yapay Zeka Çözümleri

Ürünler

1
1
1

1
1

Referanslar

İletişim Bilgileri

Adınız

Eposta Adresi

Mesajınız


Telefon

+90 312 297 15 00

Faks

+90 312 297 36 75


ELEKTRONİK POSTAinfo@tchealth.com.trAdres

Cyberpark Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Tepe Binası Kat 1 No:1 Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent 06533 Ankara / TÜRKİYE